Skip to main content.

In Memoriam

Op 7 juli 2004 is in Berg en Dal overleden, pater André Laurier, montfortaan.

Op 5 augustus 1944 werd Andreas (André) Simon Petrus Maria Laurier geboren in Loosduinen. Hij trad in 1978 in bij de montfortanen in Voorschoten, legde zijn tijdelijke geloften af op 8 september 1979 en zijn eeuwige geloften op 31 januari 1981. Op 27 augustus 1989 werd bij door mgr. Ph. Bär in Loosduinen tot priester gewijd. Vanaf 1989 heeft André zich ingezet voor het reisbureau van de montfortanen: Montfort-Tochten. Hij ging als reisleider mee naar Israël, Rome, Fátima, Lourdes en vele andere plaatsen. Naast zijn bedevaartswerk heeft hij vele assistenties verzorgd overal in het land, één weekend in de maand verzorgde hij trouw de vieringen in zijn geboorte-plaats. In 1997 werd hij benoemd als plaats-vervanger en in 1999 als overste en econoom van de montfortaanse communiteit in Berg en Dal.

Tomeloos en smekend om geborgenheid, als een arme sloeber en met gulle hand, zo heeft André geleefd. Hij strekte zijn vleugels wereldwijd uit. In vliegende vaart wilde hij overal tegelijk zijn. Maar evenzeer kon hij als een vermoeide vogel zoeken naar een plek om even te rusten. Niet al te lang, want rusten zat André niet in het bloed. Hij stortte zich vol overgave in haast en verkeer dat geen richting heeft, op zoek naar plaatsen van stilte en bezinning. Hij deed niets liever dan anderen de weg wijzen naar oude culturen en heilige plaatsen. André was een sjouwer, een man die wilde organiseren, allerlei dingen tegelijk. Stil zitten kon hij niet. Overal kende hij mensen, want hij legde gemakkelijk contact. Hij verkeerde net zo gemakkelijk met bisschoppen als met zwervers langs de weg. Toen in 2002 noodgedwongen een einde kwam aan de roemruchte Montfort-Tochten, voelde André zich vleugellam. Gelukkig vond hij iets van zijn elan terug bij de Nationale Bedevaarten, waar hij energiek zijn schouders zette onder de Willibrord Tochten.

Op een heel eigen manier had André iets met Montfort. Met zijn camera in de hand is hij méér dan eens getrokken langs de plaatsen waar Montfort zijn sporen had nagelaten. Hij voelde zich verwant met die priester uit de zeventiende eeuw die onvermoeibaar missies preekte in West-Frankrijk, bedevaarten en processies organiseerde en aalmoezenier was in huizen waarin bedelaars en zwervers werden opgevangen. Meer dan eens voelde André zich even onbegrepen als de stichter van zijn congregatie.

Afbeelding: Pater André Laurier

André Laurier, 5 augustus 1994 - 7 juli 2004

Hij is in het harnas gestorven, slachtoffer van de hulp die hij bood. We hebben geen woorden voor de tragische manier waarop hij is omgekomen. Hij is even verrassend gestorven als hij heeft geleefd. Hij schuwde het risico niet. Vanuit een ijzersterk geloof dat iedere mens geschapen is voor geluk en dat je een ander niet mag afschrijven, kon hij ver gaan. We geloven dan ook dat André zonder rancune is gestorven. Hij had nog allerlei enthousiaste plannen voor de Willibrord Tochten en afspraken her en der voor een gesprek, een doop, een huwelijksviering. Plotseling is hij er niet meer. De boom is geveld, de storm is gaan liggen.

“In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen (Joh. 14, 2)”

André wist van Degene die ons reizen en rusten bepaalt. Van deze God zong hij graag, het liefst in een liturgie met allure, klassiek en hedendaags tegelijk. Zijn dood is voor ons niet te vatten. De vragen en klachten van Jezus op het kruis komen ons op de lippen. ‘Sans rancune’ vertrouwen we André toe aan de Schepper van hemel en aarde, dankbaar voor de onnavolgbare trekker die hij is geweest. Hij ruste in vrede!

Avondwake en uitvaartdienst

Op dinsdagavond 13 juli, van 19.00 tot 19.30 uur, is er gelegenheid afscheid te nemen van onze kleurrijke confrater, zoon, broer, zwager, oom en vriend in de kerk ‘Onze Lieve Vrouw van het H. Hart’, Oude Kleefsebaan 123 in Berg en Dal. Aansluitend (om 19.30 uur) is de avondwake in voornoemde kerk. Op woensdag 14 juli 2004 is de uitvaartdienst om 11.30 uur in de kerk ‘O.L. Vrouw Hemelvaart’, Loosduinse Hoofdstraat 6 in Loosduinen (gemeente Den Haag), waarna we André begraven op de Algemene Begraafplaats ‘Westduin’, Ockenburghstraat in Den Haag.

In Memoriam